top of page
hq720.jpg

Prefabrykacja domów szkieletowych polega na wytwarzaniu w kontrolowanych warunkach produkcyjnych elementów konstrukcyjnych domu, takich jak ściany, stropy, dachy i inne elementy, które następnie są transportowane i montowane na placu budowy.

Etap I - opracowanie rysunków warsztatowych (przygotowanie produkcji)

Na podstawie projektu architektonicznego i konstrukcyjnego tworzone są rysunki warsztatowe domu, niezbędne do produkcji elementów prefabrykowanych. Na tym etapie konsultujemy z klientem ewentualne modyfikacje np. zmiana układu pomieszczeń, rozmieszczenie punktów elektrycznych, oświetleniowych itp.

Czas trwania etapu: do 20 dni

Nordhaus-Installation1600x900.jpg
Etap II - produkcja prefabrykatów

W hali produkcyjnej przygotowywane są oddzielne elementy domu. Takie jak ściany, strop, konstrukcja dachu. Każdy element podlega ścisłej kontroli jakości zgodnej z opracowanym schematem. Inwestor jest na bieżąco informowany o postępach oraz ma możliwość osobistej weryfikacji wykonanej pracy.

Czas trwania etapu: do 60 dni

Prefabricated_house_construction-300x206.jpg
Etap III - montaż na budowie oraz pozostałe prace uzupełniające

Po zakończeniu produkcji, ustalamy datę montażu. W dzień montażu transportujemy elementy prefabrykowane na plac budowy, które następnie osadzamy za pomocą dźwigu. Wszystkie prace wykonuje nasza, odpowiednio wykwalifikowana ekipa montażowa pod nadzorem kierownika budowy. Gdy elementy są już zamontowane, wykonujemy pozostałe prace (zależnie od zamówionego stanu wykończenia), takie jak: wykonywanie obróbek blacharskich, wykonanie orynnowania, wykonanie podbitki, wykonanie struktury elewacji itd. Po zakończeniu wszelkich prac, porządkujemy plac budowy, następnie zgłaszamy inwestorowi gotowość odbioru budynku.

Czas trwania etapu: do 10 dni

Prefabrykacja domów szkieletowych ma wiele zalet. Proces produkcyjny jest kontrolowany i zautomatyzowany, co przyspiesza i zmniejsza koszty, a przede wszystkim zapewnia najwyższą jakość, weryfikowaną na każdym etapie produkcji.

bottom of page